VKC Lapių skyriaus vokalinis ansamblis ,,Medžiotojų trio” vad. Arvydas Dragūnas