Kanklininkų ansamblis „Girelė“  2010-2020 m.

 Tradicinis kankliavimas Vėžaičių kultūros centre tapo įprastas reiškinys. Jaunieji lietuvių tradicijų tęsėjai  mokosi muzikos rašto, kankliuoja  lietuvių liaudies melodijas, giesmes, muzikuoja  kitais tradiciniais liaudies bei pasirinktais  instrumentais pagal galimybę, šoka liaudiškus šokius, ratelius.  Muzikantai gilina žinias ir gebėjimus etninės kultūros srityje, dalyvaudami  respublikiniuose projektuose, rengdamiesi  įvairiems renginiams,  konkursams, festivaliams, dainų šventėms.  Kanklių skambesį integruoja į šiuolaikinę pop muziką, naudoja tehnologijas, ugdosi bendravimo,  bendradarbiavimo bei  socialinius įgūdžius. Nuo 2016 m. kolektyvas vykdo NVŠ programą „Po tėviškės dangum“. Glaužiai bendradarbiauja su Vėžaičių pagrindinės mokyklos kolektyvu „Šermukšnėlė“. 2020 metais Vėžaičių kultūros centre kankliuoja 17 kanklininkų.

  „Girelei“  nuo 2010 m. vadovauja Ramutė Pozingienė.  2018 m. Kolektyvui yra suteikta II meninio pajėgumo kategorija.

Kolektyvo narių sąrašas:

 

      „Girelėje“  2010-2018 kankliavo: Gabija Remenytė, Saulena Šiaulytė, Gabrielė Rutytė, Emilija Vaivadaitė, Nedas Remenis, Dovydas Surplys, Karolina Valaitytė, Gabrielė Sasnauskaitė.

 

     „Girelėje“2018- 2020 m. kankliuoja: Ūla Griauslytė, Marta Stupina, Ema Gižaitė, Ugnė Vendelytė, Austėja Kumpytė, Gustė Budvytytė, Dilmija Samaliūtė, Deimena Šeškaitė, Mangirdas Nakrevičius, Berta Bočkutė.

 

      Instrumentinėje  kanklininkių grupėje 2020 m. muzikuoja: Dovydas Surplys, Milda Stalmokaitė, Austėja Juciūtė, Skaistė Raudoniūtė, Nedas Remenis, Gabrielė Lenkšaitė, Edvinas Gusčius.

 

Dalyvavimas renginiuose

 

Dainų šventės:

 

2016-07- Lietuvių moksleivių dainų šventės  ansamblių vakaras „Koks gražus tavo veidas, gimtine,“

2017-06-11 Lietuvos vakarų krašto dainų šventė, skirta Mažosios Lietuvos lietuvių dainų šventės 90-mečiui.

2018-06-11 Lietuvos vakarų krašto Dainų šventė „Mes Lietuvos vaikai“

2018-07-05 Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan tos…“

  Respublikiniai renginiai:

2019 -06- 26, 27, 28  Liaudies instrumenų kūrybinė laboratorija Palangoje.

2018-05-14 Projektas „Skambančių kanklelių“ kelias per šimtmečio  Lietuvą“ Biržų pilyje 

2018-09-22 Projektas „Skambančių kanklelių“kelias per šimtmečio Lietuvą Užpaliuose

2018-04-05 V tautinių instrumentų kamerinių ansamblių festivalis- konkursas „Keturnytis“, skirtas valstybės atkūrimo šimtmečiui.

2019-06-05 Festivalis „Žemaitėjas vaka“ Mažeikiuose.

2019-05-28 Žemaitijos ir Klaipėdos krašto liaudies muzikos festivalis „Trimitatis“ Plungėje;

2019-03-19 Liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ Klaipėdoje

 

VKC renginiai 2020

 

 Koncertas „Jaunimas Lietuvai“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Joninių šventė Girininkų bendruomenėje;

Oninės Vėžaičiuose;

 5 piliakalnių žygis  Lapiuose;

 Padėkos vakaras VKC;

Atvelykio šventė Vėžaičiuose;

Kanklių vakarasVKC su Skalmantu Barkausku;

Atminimo vakaras tremčiai ir laisvės kovoms atminti;

Akcija „Visa Lietuva šoka“;

 Talentų konkursas Girininkuose.

Advento vakaras Girininkuose;

„Rasų belaukiant“ Girininkų bendruomenėje.

 

Vad. Ramutė Pozingienė