Pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas Atvelykiu. Šią dieną šeimininkės vėl dažydavo kiaušinius (neretai visus, kuriuos vištos per tą savaitę sudėjo), tačiau kiaušinius daužydavo per Atvelykį tik vaikai. Dar kitaip Atvelykis vadinamas vaikų Velykomis (Velykėlėmis), todėl šia proga sumanėme pradžiuginti mažuosius vėžaitiškius.

Renginių režisierė Augustė Gaidytė po mišių sukvietė visus vaikus į šventorių ir smagiai leido laiką žaisdami visus liaudies žaidimus, kokius tik vaikai žaisdavo per Atvelykį. 

Kadangi režisierė buvo įpareigota senelės Velykės įteikti vaikams dovanėles, būtent po žaidimų visi likę šventėje buvo apdovanoti skaniomis dovanėlėmis.

Vėžaičių kultūros centro informacija