Ingrindos Sutkienės vadovaujamas šokių kolektyvas „Karuselė“ dalyvavo šimtmečio dainų šventės “Vardan tos”, šokių dienos “Saulės rato ritimai” apžiūros koncerte, Gargždų Kultūros centre.