2019-01-13 Vėžaičių miestelyje buvo minima laisvės gynėjų diena. Minėjimas prasidėjo Vėžaičių Šv. Kazimiero bažnyčioje, kur buvo aukojamos šventos mišios žuvusių laisvės gynėjų atminimui pagerbti. Po mišių, bažnyčios šventoriuje suirinkę žmonės turėjo galimybę pasidalinti mintimis apie sukrečiančius 1991-01-13 įvykius, bei pasiklausyti V. Skuodo prisiminimų, kuris tą naktį, kartu su bendražygiais, iš Gargždų vyko ginti Seimo rūmų.
Popietės metu skambančios partizanų dainos, bei degantis laužas sukūrė jaukią atmosferą, šventės organizatoriai susirinkusiuosius vaišino karšta arbata.
Organizatoriai:
Vėžaičių kulltūros centras
Vėžaičių parapijos klebonas V. Daujotis
Foto autoriai:
Jonas Lemežis
Robertas Vaitkus
Informacinis rėmėjas:
Kiti Gargždai