Programa „Etnokultūros studija Lapiukai“ yra skirta 8-15 metų vaikams, kurie nori ne tik susipažinti su etnine kultūra, tačiau ir iš arčiau pažvelgti į tradicinės kultūros įvairovę, atrasti vietos etninei kultūrai savo kasdienėje veikloje. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, kurių metu dalyviai susipažina su tradicinės kultūros pagrindais, skatinamas ir jų asmeninis tobulėjimas, augimas, savęs pažinimas, meilė sau ir kitam, puoselėjamas dvasinis ir intelektinis ryšys su etnine kultūra, lavinami dalyvių tarpusavio bendravimo įgūdžiai, saviraiškos galimybės, kūrybiškumas. Šioje programoje pagrindinis dėmesys skiriamas vaikų gebėjimų atskleidimui per patyrimą, jų tautinio tapatumo ir kūrybiškumo ugdymui per gyvosios istorijos pasakojimus, amatus ir žaidimus. Programos dalyviai mokosi tradicinių lietuvių liaudies dainų, šokių, žaidimų, pasidaryti nesudėtingų liaudies instrumentų (šiaudinių birbynių, skudučių), nagrinėja Lietuvos etnografinius regionus, gaminasi natūralaus bičių vaško žvakes, susipažįsta su kalendorinėmis šventėmis, darosi Užgavėnių kaukes, margina velykinius margučius.