Jaunieji lietuvių tradicijų tęsėjai  mokysis muzikos rašto, kankliuos lietuvių liaudies melodijas, giesmes, muzikuos kitais tradiciniais liaudies instrumentais, šoks liaudiškus  šokius, ratelius. Muzikantai gilins žinias ir gebėjimus etninės kultūros srityje, reprezentuos Girininkų ir Vėžaičių  bendruomenes, dalyvaus įvairiuose renginiuose,  konkursuose, festivaliuose, Lietuvos dainų šventėse. Per muzikavimą mokysis sceninės kultūros, praplės geografinį akiratį, ugdysis bendravimo,  bendradarbiavimo  bei socialinius įgūdžius.   Tradicinių kanklių kolektyvų „Girelė“ ir „Šermukšnėlė“ pasiekimai  pritraukia vis daugiau vaikų, norinčių kankliuoti.  Kanklėmis noriai skambina net  berniukai.

Programos mokytoja Ramutė Pozingienė