Su lapiškiais piemenukais pasėjome linus! Dabar laukiam lietaus, o rudenį visus pakviesime į linarovį ir „Lino kelio” pristatymą! Ačiū Antanui Kundrotui už paruoštą dirvą ir talkininkavimą!