Vad. D. Šilinskienė

Šūkis: ,,Be dainos nė dienos“

Kolektyvas gyvuoja 3 metus, jame dainuoja vėžaičių lopšelio darželio darbuotojos.

Šiuo metu dainuoja 9 moterys.

Repertuaras įvairus: nuo vokalinių dainų iki populiarios muzikos. Ansamblis aktyviai dalyvauja miestelio rengiamuose renginiuose, bei už jo ribų.

Dalyvavo Vokalinių ansamblių konkurse ,,Kur aukštas klevas‘‘ Guostagalio k.c. Pakruojo raj.