Trumpa informacija apie kolektyvo koncertinę veiklą : Vėžaičių k.c moterų ansamblis ,,Melodija“  dainuoja nuo 2012m spalio mėn. Repertuaras įvairus: nuo vokalinių dainų iki populiarios muzikos. Ansamblis aktyviai koncertuoja miestelio, rajono renginiuose, dalyvauja respublikiniuose vokalinių ansamblių konkursuose , festivaliuose.

Dalyvavo respublikiniame Konkurse , kurį organizuoja Pakruojo kultūros centras ,, Kur aukštas klevas“ 2014 ir 2017m.,  respublikinio vokalinių ansamblių  konkurso Joniškyje ,, Laisvė- Lietuvos širdis“ antros vietos laimėtojos, respublikinis vokalinių ansamblių festivalis ,,Bobų vasara 2017“ Šeduvos kultūros ir amatų centras.

Šeduvos kultūros ir amatų centro organizuotas respublikinis festivalis ,,Muzika skamba tėčiui- 2018“

Respublikinio festivalio – konkurso ,,Dainomis apjuosta“ dainos apie Lietuva nominantės, Klaipėdos raj. Vėžaičių k.c.

Dalyvavo ,,Senųjų amatų“ festivalyje Latvijoje, kur atstovavo Klaipėdos rajoną ir buvo aprašytos latvių spaudos.

Festivalis Baltijos vienybės dienai paminėti ,,Sušildykim Baltijos tautas“ kurį organizavo Klaipėdos, Latvijos bendrija ,,Atpūta“.

2019 CD ,,Melodija Jums“  pristatymo koncertas.

2020 metais ,,Melodijai“ skirta II kategorija.

Per šiuos ,,Melodijos“ gyvavimo metus susidarė nemažas skaičius pasirodymų, keletas iš jų:

,,Skrydžio per Atlantą‘‘ 80 metų paminėjimas, Šilalės raj.

,,Jūros šventė- 2014m ‘‘ Teatro aikštėje, Klaipėda;

Koncertas skirtas 99-osiom Latvijos nepriklausomybės metinėm ,kurį organizavo Klaipėdos, Latvijos bendrija ,,Atpūta“

Gargždų miesto gimtadienio koncertas, ,,Obuolių šventė“ , Jakų bendruomenės šventė

 ,,Sodams žydint“ ir kt.

Koncertai Jakų, Lapių, Girininkų, Kretingalės, Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms.  Koncertai kituose Lietuvos miestuose su kolektyvais užmezgusiais draugystę.

 

Ansamblį lanko 8 dainininkės. Nuo susikūrimo pradžios, 2012m. lanko Kristina Jakutienė, Vėžaičių lopšelio- darželio darbuotoja, mylinti dainą, buvo laikas kai dainavo trijuose ansambliuose.

Nijolė Grimalienė lanko nuo 2012m. – pedagogė, logopedė. Pradėjo lankyti dirbdama Vėžaičių lopšelyje- darželyje, šiuo metu važinėja iš Gagždų.

Nuo 2014m. rudens atėjo dainuoti Edita Grinienė ir Inesa Budvytienė. Abi jos Vėžaičių lopšelio darželio pedagogės.

2015m.vasarą pasikvietėme dainuoti Karoliną Butkienę, kuri vedė vaikus į Vėžaičių lopšelį darželį ir sužinojome, kad turi nuostabų balsą ir yra dainavusi ,,Dainų dainelėje“ , šiuo metu Karolina dirba Klaipėdos raj. Teisme, ir važinėja į repeticijas iš Rudaičių.

2016m. rudenį  ansamblį papildė nuostabios dainininkės: tai Giedrė Ilginienė dirbusi Vėžaičių lopšelio darželio pedagogė, šiuo metu dirba J. Lankučio bibliotekoje ir Odeta Kareivaitė- Saugirdienė, šiuo metu laukiasi vaikelio, bet pažadėjo sugrįžti ir pratęsti dainavimą ansamblyje.

2017m. žiemą pagalbos paprašėme nuostabaus balso savininkės Vilmos Einikienės, (ruošėmės konkursui ,,Kur aukštas klevas- 2017),  kuri sutiko važinėti net iš Klaipėdos.

Vilma yra meninio ugdymo mokytoja Klaipėdos lopšelyje darželyje ,,Giliukas“ , dainuoja Klaipėdos sav. Chore ,,Aukuras“.

2019 metų rudenį ansamblio sudėtis keičiasi, laikinai kolektyvą paliko Edita Grinienė, bet į jos vietą atėjo gerai Vėžaičiams pažįstama Gražina Sepikienė ir muzikos pedagogė iš Klaipėdos Dovilė Masiulienė.

Taigi ,,Melodija“ turi daug dar ką nuveikti, pateisindama  šūkį  ,,Nė dienos be dainos“ .