Girininkų skyrius

Adresas: Mokyklos g.6, Girininkų kaimas, Vėžaičių seniūnija

Girininkuose kultūros namai įsikūrė 1995 metais buvusio vaikų darželio patalpose (anksčiau buvo vadinami Girininkų klubu). Pirmąja kultūros namų direktore tapo Eurika Paulauskienė. 1998 metais Girininkų kultūros namams vadovauti pradėjo Arvydas Budrys, kuris čia dirbo net 11-ka metų – iki 2009 m. Tuo metu veikė vaikų dramos būrelis, jaunimo kapela, merginų vokalinis ansamblis „Raudona rožė“, nuolat vykdavo diskotekos jaunimui. Buvo rengiamos įvairios vakaronės, teminiai renginiai, suaugusiųjų ir vaikų šokiai.

2009 metais liepos 1 d. Girininkų kultūros namai buvo prijungti prie Vėžaičių kultūros centro, o jiems vadovauti pradėjo renginių organizatorė Raimonda Kubilienė.

Šiuo metu Girininkų kultūros namuose veikia suaugusiųjų mėgėjų teatras (vaidina 8 saviveiklininkai), kuris jau pastatė tris spektaklius: „Laimės beieškant“, „Kaimas kryžkelėje“,  „Mama man jau 18!“, „Mergvakaris“. O nuo 2011 m. spalio mėnesio pradėjo darbuotis ir vaikų teatras (vaidina 12 vaikų), kuris pastatė spektaklį „Baltas vilkas“.

Girininkų vokalinis ansamblis „Dejavu“

Mišri vokalinė grupė susikūrė 2016 m., grupę sudarė: Emilija Vaivadaitė, Saulena Šaulytė, Gabija Remenytė, Marius Budrys, Gabrielė Rutytė. Grupės vadovė Kamilė Perkumienė. Grupė „Dejavu“ koncertavo Girininkų Rasų šventėje, Oninėse, Brožių bendruomenės renginyje, visuose Girininkų skyriaus renginiuose.

2017m. Vokalinės grupės „Dejavu“ vadove buvo Henrika Sireikienė. Su grupe koncertavo Girininkų skyriaus, Vėžaičių kultūros centro bei Gargždų atviro jaunimo centro renginiuose.

Vokalinė grupė savo veiklą baigė 2019 m.

Taip pat aktyviai veikia jaunimo klubas „Blyksnis“, dalyvaujantis įvairiuose tarprajoniniuose renginiuose, Girininkuose rengia  jaunimui skirtus renginius, vaidina, šoka, dainuoja, parodijuoja, piešia, rašo projektus ir užsiima kita laisvalaikį turtinančia veikla.

Nuo 2010 metų, pradėjus dirbti meno vadovei Ramutei Pozingienei, Girininkų kultūros namuose pradėjo veikti mergaičių kanklių ansamblis „Girelė“, kuriame groja 8 mergaitės nuo 6-12 metų.  Šis ansamblis noriai koncertuoja kituose kultūros namuose, šiemet intensyviai ruošiasi Dainų šventei.

Girininkų skyrius glaudžiai bendrauja su Girininkų pradine mokykla, kurios mokiniai renginius puošia dainomis, šokiais, piešiniais, eilėraščiais ir kt., taip pat bibliotekos lėlių teatru „Pagrandukas“.

Rengiami įvairūs teminiai renginiai vaikams, jaunimui, suaugusiems, minimos valstybinės, kalendorinės šventės, organizuojamos išvykos į kitų kultūros centrų renginius. Joninės, Naujųjų Metų sutiktuvės, Užgavėnės jau tapo tradicinėmis šventėmis.