Apie mus

A Sprendimai – moderni ir lanksti organizacija, sugebanti greitai ir efektyviai reaguoti į Kliento poreikius. Nuo 2006 metų sėkmingą veiklos patirtį sukaupėme konsultavimo, administravimo bei mokymų organizavimo srityse.

Misija - būti patikimu, kokybiškas paslaugas teikiančiu partneriu, kurį Klientai renkasi pirmiausia.

Vizija - būti pripažintu konsultavimo lyderiu.

A Sprendimai

  • Yra įtraukti į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą.
  • Rengia ir nuolat atnaujina turimas valstybės tarnautojams skirtas mokymų programas.
  • Orientuojasi į praktinių įgūdžių ugdymą bei mokymąsi iš patirties, bendrauja su aukščiausios kvalifikacijos dėstytojais praktikais ir pasaulinio lygio partneriais.

A Sprendimai  2009 m. rugsėjo mėnesį, vadovaudamasi tarptautinių standartų LST EN ISO 9001:2008 reikalavimais, patvirtino kokybės vadybos politiką, kuria remiantis organizacija periodiškai analizuoja ir vertina savo vadybos sistemą, nustato gerinimo galimybes ir jas įgyvendina. Sėkmingai veikiant kokybės vadybos sistemai, A Sprendimai nuosekliai įgyvendina kokybės politikos žingsnius, užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, kryptingai siekia užsibrėžtų tikslų.

Nuo 2012 m. balandžio mėnesio A sprendimai vykdo veiklą pagal aplinkos apsaugos vadybos standarto LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus.

2013 m. sausio mėnesį A sprendimai siekdami dar labiau pagerinti savo veiklą ir išsaugoti informaciją, susijusią su Klientais ir organizacijos veikla, įsidiegė ir sertifikavo informacijos saugumo valdymo sistemą, atitinkančią LST EN ISO 27001:2013 standarto reikalavimus.